Hemmeleg skal væra ein berekraftig restaurant for gode matopplevingar midt i matfatet på Jæren. Me vil servera ærleg og ekte mat med skikkelege råvarer frå stolte produsentar. Med ein god dose hemmeleg kreativitet vil me gje gjestene våre ei ugløymeleg oppleving.
 
Me er bonden Jone Wiig, kokken Arne Nese, ølsomelieren Bjørn Hagerup Røken og kreativ leiar Frode Hagerup jr.
 
Me har ein særs kompetent dagleg leiar som heiter Atle Lura. Han har framifrå erfaring med gode mat og drikkekombinasjonar som skal treffa dei fleste ganar. Vår dyktige kjøkkensjef, Jim Vatland, leier våre kokkar og vil saman med Atle ver med og utvikla konseptet til nye høgder.