Hemmeleg skal væra ein berekraftig restaurant for gode matopplevingar midt i matfatet på Jæren. Me vil servera ærleg og ekte mat med skikkelege råvarer frå stolte produsentar. Med ein god dose hemmeleg kreativitet vil me gje gjestene våre ei ugløymeleg oppleving.
 
Me er bonden Jone Wiig, kokken Arne Nese, ølsomelieren Bjørn Hagerup Røken og dagleg leiar Frode Hagerup jr.
 
Me har ein dyktig kjøkkensjef som heiter Jim Ruyn Vatland. Han vil leia våre kokkar og vera med og utvikla konseptet til nye høgder.