Kjære gjest

Me har ferie i veke 30, 31 0g 32. Restauranten er difor stengd og opnar opp igjen 12. august.

Ting eit bord

Den elektroniske tingingsløysinga vår er open slik at du allereie no kan planlegga hausten. Sjå lengre ned på denne side for meir informasjon.

God ferie!